Kiến thức IT

4 Môi trường phổ biến trong phát triển phần mềm: Develop – Test – Staging – Production

Những ngày đầu bước vào nghề thông dịch IT này, mình đã lúng túng không biết dịch từ vựng “môi trường thực = môi trường production” sang tiếng Nhật thì sẽ dùng  từ nào? Và ngược lại khi nghe từ “開発環境” thì dịch sang tiếng Việt như thế nào là hợp lý?

Qua bài viết này mình hy vọng các bạn sẽ hiểu hơn về vai trò của mỗi môi trường mà các bạn kỹ sư dùng để làm việc. Các môi trường cần thiết cho quá trình kỹ sư implement các chức năng hoặc website cho đến khi release.

Định nghĩa các vai trò

Các vai trò trong quá trình phát triển phần mềm

Tester : tuỳ quy mô và cách thức hoạt động của công ty mà sẽ có team tester hay không có. Thông thường sẽ có 3 hình thức sau:

  • Công ty sẽ có team tester riêng
  • Công ty developer kiêm luôn vai trò tester
  • Công ty IT Comtor kiêm luôn vai trò tester

Vì thế nếu IT Comtor hiểu rõ nghiệp vụ, nắm được kiến thức IT để kiêm luôn vai trò tester thì sẽ có đất dụng võ nhiều hơn nè!

Giải thích các môi trường phát triển

Sơ đồ các môi trường Develop, Test, Staging, Production trong quá trình phát triển phần mềm

Môi trường develop (= môi trường local)

Môi trường để kỹ sư lập trình hay còn gọi là developer, dùng để kiểm tra hoạt động các chức năng do mình hoặc team đã thực thi tại local.

Test tại môi trường develop ổn, sẽ bước vào giai đoạn test tại môi trường test.

Lưu ý về dữ liệu:

Dữ liệu dùng tại môi trường develop này chúng ta có thể thoải mái chỉnh sửa, không ảnh hưởng đến người dùng cuối.

Môi trường test (= môi trường kiểm thử)

Môi trường để kiểm thử, kiểm tra xem có vấn đề gì ở nội dung thực thi hay không.

Tại môi trường test, trước tiên phía công ty gia công sẽ tự kiểm tra nội dung khách hàng yêu cầu. Nếu có lỗi (= bug) hoặc nội dung thực thi chưa đúng yêu cầu, công ty gia công sẽ tự chỉnh sửa trước khi giao qua công ty khách hàng. Sau khi giao cho công ty khách hàng kiểm tra, nếu có yêu cầu sửa chữa, thực thi chưa đúng nội dung khách hàng yêu cầu, sẽ cần phải sửa chữa lại nội dung theo phản hồi của khách hàng.

Lưu ý về dữ liệu:

Dữ liệu dùng tại môi trường test này chúng ta có thể thoải mái chỉnh sửa, không ảnh hưởng đến người dùng cuối. Trong quá trình test cũng gặp nhiều trường hợp chưa xóa cache trình duyệt để test dẫn đến chất lượng test không đạt yêu cầu, bạn có thể tham khảo bài viết về cache để khắc phục điều đó nhé.

Môi trường staging

Môi trường gần giống như môi trường thực (= môi trường production), cùng cấu hình với môi trường sản xuất. File dùng để upload lên môi trường staging chỉ là những file giống với môi trường thực.

Upload những file đã OK ở môi trường test, trước khi đưa lên môi trường thực, cần kiểm tra lần cuối tại staging để xem còn bug hoặc error hay không. Do cấu trúc server khác với môi trường test, vì thế dù test ở môi trường test không xảy ra bug nhưng cũng có khả năng ở môi trường staging sẽ xảy ra bug hoặc error. Nếu ở staging xảy ra bug hoặc error thì khả năng cao là ở môi trường production cũng sẽ bị bug hoặc error.

Lưu ý về dữ liệu:

Dữ liệu dùng tại môi trường staging này chúng ta có thể thoải mái chỉnh sửa, không ảnh hưởng đến người dùng cuối.

Môi trường thực (= môi trường production)

Môi trường mà User (người dùng) sẽ dùng hệ thống trên thực tế.  Do đó, phải đảm bảo test qua ở các môi trường kể trên, mọi thứ ổn rồi mới đưa lên môi trường thực này nhé.

Thao tác đưa software (website) lên môi trường thực gọi là deploy.

Lưu ý về dữ liệu:

Dữ liệu dùng tại môi trường thực này sẽ là dữ liệu của User thực tế cho nên không được phép tự ý chỉnh sửa thay đổi dữ liệu tại môi trường thực.

Chia sẻ kinh nghiệm khi giữ vai trò tester

Chỉ test với quan điểm của người develop thôi thì chưa đủ. Điều quan trọng khi test là cần test với quan điểm của 1 User sử dụng. Khi đó mình mới đánh giá được chức năng team develop đã thực hiện có thoả mãn cho User hay chưa?

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của team chúng mình. Nếu các bạn có những trải nghiệm khi bước đầu làm nghề phiên dịch IT thì kể cho chúng mình nghe nhé!

Keyword

Từ vựng : 4 Môi trường phổ biến trong phát triển phần mềm – develop, test, staging, production

Video đọc Keyword

https://www.youtube.com/watch?v=8ARDCwP0HQw

Tham khảo bài viết về kỹ thuật: Phân biệt Cache, Cookie, session

Tham khảo :

https://note.com/gunj/n/nf139710d0e4a

https://it-trend.jp/development_tools/article/32-0059